Moderatie handvest

Hoe zorgen we voor vriendelijkheid en respect voor iedereen?

Onze website is bedoeld voor meerderjarigen, die vriendelijk en respectvol zijn voor anderen. Het is ontworpen om een ​​unieke, gebruiksvriendelijke gebruikerservaring te garanderen. Het is ontworpen met het oog op een unieke en gebruiksvriendelijke ervaring. Daarom is het belangrijk dat wij ervoor zorgen dat de interacties respectvol zijn ten opzichte van elkaar.

Bij het registreren van het Lid en het afsluiten van een Abonnement zorgen we ervoor dat de Algemene Gebruikersvoorwaarden worden nageleefd, maar controleren we niet de realiteit van de verstrekte informatie of de geldigheid ervan en garanderen we geen controle over latere wijzigingen in het profiel die door het betreffende Lid zouden worden aangebracht. Evenzo komen we niet tussen in de betrekkingen en uitwisselingen tussen leden.

Voor elke publicatie verzoeken wij de gebruiker om de informatie die hij/zij wenst te publiceren zorgvuldig te kiezen.

Hieronder vind je de regels die je moet naleven zodat de publicaties van jouw inhoud (foto's, snaps, beschrijvingen, recensies) worden goedgekeurd.

Profielfoto

De hoofdprofielfoto moet :

 • Alleen het lid laten zien;
 • Niet alleen niet-verwante elementen tonen (landschap, dieren, enz.);
 • Geen tekst bevatten;
 • De redactionele lijn van onze dienst en de goede zeden respecteren: geen naaktfoto's, suggestieve, seksueel getinte foto's of foto's van minderjarigen;
 • Van goede kwaliteit zijn en in een formaat dat een optimale weergave op de site mogelijk maakt.

Het is de Leden ten strengste verboden persoonlijke informatie op hun profiel te vermelden, zoals: e-mailadres, telefoonnummer, achternaam, adres, of teksten of berichten met een reclamekarakter.

Schriftelijke bijdragen

Publicaties zijn mogelijk met uitzondering van publicaties gemaakt voor de volgende doeleinden die strikt verboden zijn:

 • Persoonlijke gegevens delen aan een ander lid via het berichtensysteem, via de webcam chat en via elk ander medium,
 • Voor professionele, reclame-, promotie- of commerciële doeleinden (werving, prostitutie, escort...) of het verwijzen naar externe commerciële sites,
 • Iemand op enigerlei wijze schade berokkenen door berichten of inhoud uit te zenden die niet in overeenstemming zijn met de geldende wetten en voorschriften, de goede zeden, de rechten van derden, inbreuk maken op de gevoeligheden van minderjarigen of een verstoring van de openbare orde vormen.
 • Inhoud (foto's, teksten, video's) aanbieden dat in strijd is met de bepalingen van het redactionele handvest van onze dienst en de goede zeden. Alle inhoud die hiermee in strijd is, zal systematisch en zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd;
 • Verspreiding van beledigende inhoud, persoonlijke scheldwoorden, beledigingen, minachting, bedreiging, het aanzetten tot haat, geweld, zelfmoord, terrorisme, intimidatie of bedreigingen van een andere Gebruiker of een derde persoon,
 • Verspreiding van inhoud van lasterlijke aard, of inhoud die anderen benadeelt wegens hun afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, handicap of sociale achtergrond;
 • Verspreiding van inhoud die inbreuk maakt op het beeldrecht, het recht op privacy, het auteursrecht of naburige rechten of de bescherming van persoonsgegevens van een derde partij.
 • Verspreiding van inhoud dat aanzet tot buitensporig of ongepast alcoholgebruik, of dat dronkenschap bepleit;
 • Verspreiding van inhoud dat bedoeld is om de dienst te verslechteren (virussen, spam, frauduleuze profielen, enz.);
 • Verspreiding van hyperlinks naar sites die niet voldoen aan de geldende wetten in hun land, die illegaal en in strijd met de goede zeden zijn;
 • Poging tot fraude, verspreiding van commerciële of reclameboodschappen, phishing zal resulteren in onmiddellijke en permanente sluiting van het ledenaccount.

Snap

Publicatie van snaps zijn mogelijk met uitzondering van publicaties gemaakt voor de volgende doeleinden die strikt verboden zijn:

 • Persoonlijke gegevens delen (adres, e-mail, telefoonnummers)
 • Inhoud aanbieden die in strijd is met de bepalingen van het redactioneel handvest van onze dienst en de goede zeden (alcohol, drugs, geweld, mannelijk naakt).

Evenzo worden niet aanvaard:

 • snaps van minderjarigen,
 • snaps met reclamelogo's,
 • snaps die beroemde persoonlijkheden vertegenwoordigen,
 • snaps waarop een gezicht te zien is dat niet overeenkomt met het geslacht van het lid,
 • snaps van slechte kwaliteit, wazig of donker,

Je kunt actie ondernemen

Hiertoe bieden wij je ook een "melding van illigale inhoud"-link waarmee je te allen tijde ongeoorloofde of ongepaste inhoud die je op de site aantreft, kunt melden. Deze link verschijnt op het profiel van elk geregistreerd lid.

Je kunt dergelijke inhoud ook melden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: customer@mainpay.net

Wij hechten er belang aan te reageren wanneer ons inhoud, gedrag of gebruik wordt gemeld of gemeld dat ongeoorloofd is of niet in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden en maatregelen te nemen die wij het meest geschikt achten voor de situatie.

Wij behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen die niet in overeenstemming is met deze regels en de Algemene Gebruikersvoorwaarden.